Misstänkt matförgiftning

För företag

Den som bedriver en livsmedelsverksamhet har ansvar att agera om det finns indikationer på att det skett en matförgiftning i verksamheten eller om det i den interna kontrollen upptänkts att livsmedel sålts felmärkt. Detta gäller även dricksvattenproducenter vid kvalitetsproblem.

Företaget behöver inleda ett arbete för att undersöka omständigheterna, eventuellt dra tillbaka aktuellt livsmedel från marknaden och informera de behöriga myndigheterna om detta. Det kan även finnas behov för att informera konsumenterna och återkalla produkten. För dricksvattenproducenter finns särskilda krav på utredning, åtgärder och information vid kvalitetsproblem för dricksvatten vilket framgår enligt LIVSFS 2022:12.

Som företag har man skyldighet att skyndsamt kontakta miljö- och byggenheten för vidare utredning och spårbarhet. Anmälan görs till miljö- och byggenhetens livsmedelsenhet via telefon 0225-55000  eller via miljo@sater.se.

Det är alltid livsmedelsföretagaren som ansvarar för att dricksvattnet och maten som produceras, serveras, säljer eller transporterar är säker för konsumenten.

Mer information för livsmedelsföretag

RASFF – EU:s varningssystem om livsmedel https://www.livsmedelsverket.se/foretagande-regler-kontroll/sa-kontrolleras-ditt-foretag/rasff

Livsmedelsbedrägerier https://www.livsmedelsverket.se/foretagande-regler-kontroll/sa-kontrolleras-ditt-foretag/livsmedelsfusk

För konsument – anmäl alltid fusk och misstänkt matförgiftning

Man kan bli matförgiftad både av mat som man köper och mat som man tillagat själv. Matförgiftningar beror på att man ätit mat som innehåller bakterier, parasiter, virus eller gifter. Vanliga symtom är diarréer, kräkningar, illamående, magsmärtor eller feber.

Misstänker du att du har blivit matförgiftad av mat eller dricksvatten? Då är det viktigt att du anmäler det skyndsamt. På så sätt kan du förhindra att andra också blir sjuka. Det gäller till exempel mat du köpt i affären, dricksvattnet i kranen, mat som ätits på restaurang eller vid någon tillställning.

Som konsument kan man även anmäla andra typer av brister som noteras i verksamheter som säljer eller serverar mat. Det skulle kunna vara bristande hantering vid allergi och överkänslighet, felaktig märkning, misstänkt fusk eller liknande. Beroende på uppgifterna så gör miljö- och byggenheten antingen en händelsestyrd kontroll eller lägger till det i den planerade kontrollen.

Anmälan görs till miljö- och byggenhetens livsmedelsenhet som ansvarar för kontrollen av livsmedel och dricksvatten i kommunen. Anmälan lämnas via telefon 0225-55000  eller via miljo@sater.se.

Anmälan kan göras anonymt och det finns möjlighet att få uppdatering i ärendet. Om du senare vill veta hur ärendet bedömdes, och vad som hände vid en eventuell utredning, kan du ta kontakt igen och begära ut offentliga handlingar.

Mer information för konsument

På Livsmedelsverkets hemsida finns råd som förebygger risken att bli sjuk av mat.

Kokning av dricksvatten – faktablad https://www.livsmedelsverket.se/foretagande-regler-kontroll/dricksvattenproduktion/kokning-av-dricksvatten—faktablad

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.