Kontaktmaterial, produkter avsedda för kontakt med livsmedel

Anmälan om registrering

Tillverkare, förädlare och importörer av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel ska anmäla sin verksamhet till miljö- och byggenheten för registrering.

Registreringen ska göras för att miljö- och byggenheten ska kunna planera och utföra kontroll av verksamheten för att säkerställa att lagarna kring kontaktmaterial följs. Syftet med kontrollen av kontaktmaterial är att begränsa mängden kemikalier som överförs från materialen och produkterna till livsmedlen till en nivå som inte skadar människans hälsa. För livsmedelsföretagare ingår redan idag kontroll av användning av kontaktmaterial i den normala livsmedelskontrollen av verksamheten.

Befintliga verksamheter ska inkomma med en anmälan om registrering senast 1 juli 2024. Verksamheter som startas efter det datumet ska anmälas minst 2 veckor innan verksamhetens startar.

Avgift

Avgifter som miljö- och byggenheten kan ta ut för kontaktmaterialsverksamheter är registreringsavgift, kontrollavgift, uppföljande oplanerad kontroll, utredning av klagomål och sanktionsavgift.

Säters kommun tillämpar Livsmedelsverkets modell för riskklassningsfrekvens som ligger till grund för hur ofta kontaktmaterialverksamheten ska kontrolleras.

Om en verksamhet som borde vara registrerad har startat utan att först ha gjort en anmälan om registrering till miljö- och byggenheten ska myndigheten fatta beslut om sanktionsavgift och/eller annan sanktion.

Vad är kontaktmaterial?

Kontaktmaterial kan bland annat vara

 • Förpackningsmaterial för livsmedel, som plastpåsar, plastfilmer, papperspåsar, kartong- och plastförpackningar, olika slags folier
 • Bordsartiklar som porslin, glas och bestick
 • Köksredskap, som kastruller, stekpannor, ugnsplåtar, slevar och vispar
 • Köksapparater, som kaffebryggare, elvispar och juicepress
 • Delar av apparater för matlagning som tätningar, slangar, rör och hjul
 • Olika slags utrustning och ytskikt, som transportband och filterdukar.

Verksamheter som ska registreras

Exempel på tillverkare och förädlare av material avsedda att komma i kontakt med livsmedel:

 • Tillverkare av tryckfärger, lack eller andra beläggningar.
 • Tillverkare av mellanliggande/intermediära material, som filmer, ark, laminat, förformer och liknande.
 • Tillverkare av slutmaterial eller slutprodukter. Dessa verksamheter använder utgångsmaterial eller mellanliggande/intermediära material för tillverkning av slutmaterial eller slutprodukter och överlåter dessa vidare innan de kommit i kontakt med livsmedel.
 • Verksamheter som återvinner material och produkter i syfte att användas i kontakt med livsmedel.
 • Verksamheter som omformar ett färdigt slutmaterial för att det ska få sin slutliga utformning innan det kommer i kontakt med livsmedel (varmformningsbara ark och förformade flaskor) och som överlåter dessa produkter vidare innan de kommer i kontakt med livsmedel.
 • Verksamheter som applicerar tryck på ett förpackningsmaterial och som överlåter produkterna vidare innan de kommer i kontakt med livsmedel.

Exempel på importör

Med importör menas en verksamhet som från ett land utanför Europeiska unionen för in material eller produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel till Sverige, och överlåter dessa vidare innan de kommit i kontakt med livsmedel. Alla länder utanför Europeiska unionen räknas i detta sammanhang som tredjeländer, inklusive EES-länderna.

 • Grossister som från land utanför EU tar in utgångsmaterial, mellanliggande/intermediära material eller färdiga material eller produkter och överlåter dessa vidare innan de kommit i kontakt med livsmedel.
 • Detaljhandelsanläggningar som från land utanför EU tar in utgångsmaterial, mellanliggande/intermediära material eller färdiga material eller produkter och överlåter dessa vidare innan de kommit i kontakt med livsmedel.
 • Verksamheter som hyr ut tallrikar, bestick eller andra kontaktmaterial, om de själva importerar produkterna.

Exempel huvudkontor

 • Företag som importerar kontaktmaterial och har enheter på flera orter i landet ska registrera huvudkontoret om detta är den enda inköparen av de kontaktmaterial som företagen säljer.

Verksamheter som inte behöver registreras

Verksamheter som

 • är registrerade hos en behörig kontrollmyndighet som livsmedelsföretagare och som även tillverkar, förädlar eller importerar kontaktmaterial behöver inte registrera sig igen. Den behöriga kontrollmyndigheten kan vid den ordinarie kontrollen inhämta de uppgifter som de behöver för att kunna riskklassa den del som rör kontaktmaterial och planera in kontroll av även den verksamheten
 • bedrivs av Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt – eller för respektive myndighets räkning
 • under ett räkenskapsår dels beräknas ha en omsättning för kontaktmaterial som understiger 80 000 kronor och som även beräknas tillverka, förädla eller importera färre än 1 000 enheter av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel
 • köper in eller säljer kontaktmaterial inköpta från andra svenska företag eller företag inom EU
 • är detaljhandelsföretag som säljer kontaktmaterial direkt till slutkonsument

Alla kontaktmaterialverksamheter måste dock se till att de kontaktmaterial som de släpper ut på marknaden uppfyller kraven i lagstiftningen om kontaktmaterial. Det är alltid företagarens ansvar att ta reda på om verksamheten ska anmälas så att den kan registreras av behörig kontrollmyndighet.

Lagstiftning

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2023:5) om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Definitioner:

Tillverkare: verksamheter som antingen tar fram utgångsmaterial, mellanliggande/intermediära material eller färdiga material eller produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Förädlare: verksamheter som förändrar ett framtaget material eller en produkt för att de ska få sin slutliga utformning innan de kommer i kontakt med livsmedel.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.