Dricksvatten från egen brunn

För egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning avsedd för privat bruk är man själv ansvarig för att vattnet har god kvalitet och är säkert att dricka. Gemensamt för små dricksvattenanläggningar för privat bruk är att dricksvattnet från anläggningen i fråga enbart är till för privat konsumtion och att anläggningen totalt försörjer färre än 50 personer med dricksvatten och att anläggningen genomsnittligt över året producerar mindre än 10 m3 dricksvatten per dygn.

Man behöver kontrollera och sköta om vattenanläggningen, ta regelbundna vattenprov på dricksvattnet och åtgärda eventuella problem. Vattenprov på dricksvattnet bör ske minst var tredje år, i vissa fall varje år. Se även över anläggningen regelbundet och upprätta en plan för tillfällig vattenbrist, till exempel vid torka eller strömavbrott.

En liten dricksvattenanläggning för privat bruk kan också försörja flera hushåll. Då har dessa vanligtvis gemensamt ägande i en ägarförening, så kallade samfällighetsföreningar. Då är det ägarföreningens ansvar att dricksvattnet är av god kvalitet och säkert att dricka. I vissa fall kan ansvaret ligga på en hyresgäst eller arrendator, men det bör då ha avtalats skriftligt med fastighetsägaren.

För provtagning av dricksvatten för privat bruk kan man vända dig till ett laboratorium som utför dricksvattenanalyser. Swedac har en lista över ackrediterade dricksvattenlaboratorier.

Mer information om dricksvatten från egen brunn

Informationsskrift ”Dricksvatten från enskilda brunnar och mindre vattenanläggningar” med information kring ansvar, lagstiftning, vattentäkter, kvalitet och åtgärder.

Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk (livsmedelsverket.se)

Information om dricksvatten från egna brunnar och andra små dricksvattenanläggningar för privat bruk samt hjälpverktyg för fastighetsägare och andra berörda privatpersoner för att tolka resultatet av sin dricksvattenanalys.

Egen brunn eller annan liten privat dricksvattenanläggning (livsmedelsverket.se)

Tolka resultatet av din dricksvattenanalys (livsmedelsverket.se)

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.