Slamtömning

Tömning av enskild avloppsanläggning

Bor du i ett område som ligger utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp har du som fastighetsägare ansvar att det finns en godkänd avloppsanläggning som töms regelbundet.

Planerar du att anlägga nytt avlopp?

På webbplatsen avloppsguiden.se kan du läsa om hur du planerar ditt avlopp och vilka regler som är styrande.

Du ansöker om att få bygga egen avloppsanläggning via miljö- och byggnämnden. Mer information om eget avlopp finns på kommunens webbsida Små avlopp.

Abonnemang för slamtömning

Innan din anläggning får tas i bruk behöver du kontakta vatten- och återvinningsenheten för att lägga upp ett abonnemang för tömning, även kallat slamtömning. Du kan kontakta dem via e-post sbn@sater.se eller ringa kommunens växel på telefon 0225-55 000.

Åtgärder som du behöver göra före slamtömning

För att undvika onödiga avgifter, se över vad du behöver göra i god tid före slamtömningen. Om vi inte kan tömma din anläggning när vi kommer till dig, debiterar vi dig en så kallad bomkörningsavgift. Du får sedan beställa en extra tömning om du vill ha slamtömningen utförd.

  • Som fastighetsägare ansvarar du för att det finns farbar väg fram till avloppsanläggningen.
  • För vissa anläggningar (till exempel minireningsverk eller slamavskiljare som inte är av standardmodell) finns instruktioner i anslutning till anläggningen för hur den aktuella anläggningen ska tömmas. Instruktionerna ska finnas för att den som tömmer slammet inte alltid kan se hur anläggningen ska tömmas. Finns inga instruktioner på plats finns risk att anläggningen inte töms.
  • Har du en anläggning som tillåter detta, lämnas vattenfasen kvar för att göra tömningarna mer effektiva och för att värna om miljön.
  • När tömningen är utförd sprayas en färgprick i marken intill anläggningen för att du ska se att tömningen är utförd. Tänk på att olika väderförhållanden kan göra att färgpricken syns olika länge.

Priser för slamtömning

Avgifter och priser för tömning av slam hittar du på kommunens webbsida Avgifter för slamtjänster.

Tömningsintervall

En avloppsanläggning behöver tömmas regelbundet på slam. Vad det ska vara för tömningsintervall av anläggningen står i beslutet som du får från miljö- och byggnämnden. Beslutet grundas på olika omständigheter, exempelvis vilken typ av anläggning det är. Det vanligaste är att anläggningen töms en gång per år, men det finns även de som töms oftare och mer sällan.

Du kan även ha så kallad budad tömning vilket betyder att det inte finns något planerat intervall för tömning utan du ringer själv och bokar tömning vid behov. Även budad tömning har ofta ett minimum och används främst av de som behöver tömt flera gånger per år.

Vid planerad tömning av anläggningen sker det enligt följande intervall. Vi reserverar oss för att intervallerna kan komma att förskjutas.

Kontaktuppgifter

Behöver du hjälp när det gäller vatten, avlopp eller slamtjänster, kontakta kommunens kundtjänst på telefon 0225-55 000. Är det kö när du ringer kan du välja att bli uppringd av oss (du erbjuds detta vid köbildning i kundtjänst). För att få erbjudande om uppringning vid kö, ring 0225-55 151.

Slamtömning utförs av Maserfrakt

Tömning av slam utförs av vår entreprenör Maserfrakt. För alla frågor som berör din kommande eller utförda tömning kontaktar du vår entreprenör Maserfrakt på telefon 010-264 54 56. Har du som fastighetsägare behov av att vara med vid tömning ska du också kontakta dem.

Perioder för slamtömning

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.