Avgifter för slamtjänster

Taxan är beslutad av kommunfullmäktige 2017-04-06 § 56.

Priserna gäller från 15 juni 2023.

Priserna indexregleras årligen från och med 1 januari 2018 enligt Avfall Sveriges index A 12:3 Slamtömning.

Avgiften innefattar hämtningskostnad samt behandlingskostnad för slam från enskilda brunnar och tankar. Priserna är inklusive moms.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.