Informationspunkter vid kris eller krig

Informationspunkter är platser i Säters kommun som kan användas för att informera när det är kris eller krig om tv, telefon eller internet inte fungerar. Det kan till exempel bero på att det inte finns någon el eller att mobilmasterna inte fungerar.

De vanliga sätten kommunen informerar på vid kris eller krig är främst kommunens webbplats sater.se.

Vid händelse av kris eller krig kommer kommunen att öppna en upplysningscentral dit du kan ringa på telefon 0225-55 009 för att ge eller få information.

Kommunen ger också information via webbplatsen krisinformation.se och informationsnumret 11313.

Informationspunkter

När inte telefon eller internet fungerar kan informationspunkterna öppnas. Det finns förberedda bemannade informationspunkter på tre platser:

  • Säters bibliotek
  • Gustafs bibliotek
  • Stora Skedvi bibliotek

De förberedda informationspunkterna är uppmärkta med en skylt.

Dessutom kan vi anordna informationspunkter där de behövs, med eller utan personal. En sådan informationspunkt kan till exempel vara anslagstavlor.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.