Dammbrott

Så gör du om en damm i Dalälven går sönder

Dalälven är en av de stora kraftverksälvarna i landet. För att kunna producera el måste man kunna reglera vattnet med dammanläggningar. I Dalälven finns ungefär 15 större dammar.

Risken för att en damm ska brista och orsaka översvämning är mycket liten, men om en större damm skulle gå sönder kan stora områden längs älven svämma över.

Säter är en kommun som skulle kunna påverkas om någon av länets större dammar skulle brista. Här får du veta vad du ska göra om det inträffar ett dammbrott som påverkar dig.

Detta händer vid ett dammbrott

Vid ett dammbrott kommer inte någon flodvåg att skölja över länet, det handlar istället om en höjning av vattenytan. Snabbast stiger vattnet närmast efter dammen.

Om Trängslet-dammen i Älvdalens kommun skulle brista tar det ungefär 17 timmar innan vattnet når Säters kommun.

Så får du reda på att en damm gått sönder

De varningssystem som finns tillgängliga i Säters kommun verkar i huvudsak genom radio och tv. Lyssna på Sveriges Radio P4 Dalarna, om du är i länet. På kommunens webbplats kommer det ständigt att finnas uppdaterad information för närområdet.

Utrymning i riskområdet

Om det skulle bli en översvämning på grund av ett dammbrott är det bra om räddningstjänsten, polisen och sjukvården snabbt kan få kontroll över situationen. Därför är det viktigt att de drabbade samlas på en särskild utrymningsstation. På utrymningsstationen får du hjälp och mer information om situationen. Om du har fått veta att ditt hem hotas av översvämning ska du ta dig till den utrymningsstation som ligger närmast där du bor
och anmäla dig där.  Du som bor i riskområdet och inte kan ta dig till utrymningsstationen får information om hur du får hjälp via kommunens växel på telefon 0225-55 000.

Din utrymningsstation ligger här

  • Sockenstugan, Stora Skedvi – för dig som bor norr om Dalälven
  • Församlingsgården, Gustafs – för dig som bor söder om Dalälven i Gustafsområdet
  • Coriandergården, Säter – för dig som bor söder om Dalälven i Fäggebyområdet

Utrymning av skolor och annan kommunal verksamhet

Kommunal verksamhet, exempelvis förskolor, skolor och omsorgsverksamhet inom riskområdet, ansvarar för utrymning av verksamheten. Barn som inte hämtas av anhörig följer med personal till utrymningsstationen.

Krisinformation

Kommunen har krisinformation på sin webbplats. För att de som drabbas ska kunna få och lämna information sätter kommunen vid en eventuell krissituation upp en kommunikationsenhet. Dit kan du också vända dig om du behöver hjälp att ta dig till utrymningsstationen eller om någon saknas.

Telefonnumret till kommunikationsenheten i samband med en krissituation får du via kommunens växel på telefon 0225-55 000.

Vill du se hur området där du bor kan påverkas om Trängsletdammen skulle gå sönder kan du titta närmare på Länsstyrelsens karttjänst. Där kan du också se och läsa om effekterna av andra höga vattenflöden.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.