Översvämning

Långvariga och kraftiga regnperioder kan orsaka översvämningar i de större vattendragen i länet. Under den så kallade vårfloden kan en snabb snösmältning öka översvämningsrisken. Kraftiga skyfall kan snabbt orsaka lokala översvämningar framförallt i mindre vattendrag och tätorter när dagvattensystemen översvämmas.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom. Det är viktigt att du vet hur vattennivåerna är under normala förhållanden – så att du kan se när vattnet börjar stiga. Misstänker du att det finns risk för översvämning är det viktigt att du följer väderprognoserna där SMHI utfärdar varningar.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats kan du läsa om hur du kan förbereda dig för en eventuell översvämning.

Översvämningskartor

På kartorna nedan kan du se hur Säters kommun skulle påverkas vid olika scenarier.

100-årsflöde

Kartan visar vattnets utbredning för ett 100-årsflöde. Statistiskt sett är detta områden som översvämmas en gång på 100 år. Eftersom händelserna förekommer slumpmässigt kan händelsen dock inträffa redan nästa vecka. Det finns inget som säger att den inte kan inträffa igen inom kort tid.

Sannolikheten för ett sådant flöde är en på 100 för varje enskilt år. Sannolikheten för att det ska inträffa en gång under en hundraårsperiod är 63 procent och sannolikheten att det ska inträffa två gånger under samma period är 40 procent.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.