Vattenflödet på våren

Beroende på hur snabbt smältningen går och om det också regnar kan det bli en mindre eller större vårflod. Prognosen för Dalälven är att vattenståndet blir lite över det normala.

När vattennivåerna sjunker undan efter en översvämning ökar risken för ras och skred. Marken är vattenmättad och grundvattennivån kan vara förhöjd efter snösmältningen. I en slänt vid vattendrag kan jämvikten rubbas när vattenytan sjunker och den mothållande kraften i slänten minskar samtidigt som portrycket i den vattenmättade jorden är förhöjt. Kontakta räddningstjänsten och kommunen om du upptäcker sprickor i marken, att träd börjat luta eller jordstycken lossnat och glidit ner i slänten.

Säters kommun arbetar på flera sätt med att förebygga de problem som en stor vårflod kan orsaka. På denna sida kan du hålla dig uppdaterad om arbetet och hur prognosen ser ut.

Fastighetsägares ansvar

Som fastighetsägare har du ett stort eget ansvar för att skydda dig och din fastighet. Det är viktigt att förbereda sig och förebygga problem.

Åtgärder som du kan vidta om du vet med dig att du bor i områden som riskerar att översvämmas:

  • Följ väderleksrapporterna och ha koll på vattennivåerna.
  • Ta reda på risken för översvämning där du bor.
  • Notera att du som fastighetsägare själv är ansvarig för att skydda din egendom.

Om du bor i ett riskområde – förbered dig så här

  • Förhindra att vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem. Kolla med din VA-leverantör eller försäkringsbolag om de har täcklock att låna ut eller köp eget täcklock från VA-butik.
  • Flytta undan känsliga föremål. Båtar, bryggor mm förankras väl så att de inte flyter iväg och stoppar upp i dammarna.
  • Hyr eller köp pumpar i god tid innan en översvämning hotar.
  • Planera för barriärer. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och sen täcka den med plast. Du kan också använda sandsäckar. Planera för barriärer.
  • Flytta värdefulla och känsliga föremål från källare.
  • Kontrollera din hemförsäkring. Ditt försäkringsbolag kan ha särskilda tips eller villkor.

Läs mer på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats om hur du kan förbereda dig för översvämning.

Kommunens förebyggande arbete (tillsammans med andra)

Säters kommun har samverkan med dammägarna. Det innebär att vi utbyter information som gör att vi tillsammans kan arbeta förebyggande, så att eventuella höga vattenflöden inte ska skapa stora problem i form av översvämningar.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.