Dispens för valborgsmässoeldar

Enligt nya bestämmelser om bioavfall enligt avfallsdirektivet från EU måste du söka dispens från kommunen om du planerar att arrangera ett valborgsmässofirande med brasa. Du behöver också förutom markägarens tillstånd, anmäla majbrasor till Räddningstjänsten samt söka tillstånd från polisen.

Ansök om dispens för majbrasa hos kommunen

Om du planerar att arrangera en valborgsmässoeld eller majbrasa behöver du ansöka om dispens från förbud att elda trädgårdsavfall. Läs mer om förbudet på kommunens webbsida Eldning av trädgårdsavfall på tomten inte tillåtet.

Det finns ingen blankett, utan du skickar informationen via e-post till miljo@sater.se.

Ansökan ska innehålla följande information:

  • kontaktuppgifter på den som söker dispens
  • plats och adress där du ska elda
  • dagen och tiden du ska elda (starttid och tid när det beräknas vara slut)
  • hur mycket avfall och vilket typ av avfall som ska eldas
  • vilka säkerhetsåtgärder som vidtas för att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa och miljön.

Tänk på att skicka in din ansökan i god tid innan du planerar att elda och särskilt om du behöver ansöka om dispens. Ska du elda på helgen måste du skicka in din anmälan under veckan. Du får inte starta valborgsmässoelden förrän du fått besked från kommunen.

Du behöver markägarens tillstånd

För att anordna en majbrasa behöver du alltid ha tillstånd från markägaren.

Anmälan till räddningstjänsten

Eldning av större omfattning, till exempel majbrasor behöver du anmäla till Räddningstjänsten på Dala Mitts webbplats.

Tillstånd från polisen

För att anordna en majbrasa behöver du ta reda på om du behöver tillstånd hos polisen. Kontakta polisen på telefon 114 14 eller använd e-tjänsten på Polisens webbplats.

Elda säkert

  • Du får bara elda kvistar, grenar, och löv.
  • Kontrollera att det inte är eldningsförbud innan du tänder majbrasan.
  • Besök Räddningstjänstens webbplats dalamitt.se för att se om det råder eldningsförbud.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.