Eldning av trädgårdsavfall på tomten

Från och med 1 januari 2024 började nya bestämmelser om bioavfall att gälla. Bioavfall som är trädgårdsavfall består framför allt av växtdelar, gräsklipp, löv och grenar som kommer från skötsel av trädgården. Även stubbar och vedartat avfall i form av exempelvis grenar klassas som trädgårdsavfall. Ved är dock inte avfall och omfattas inte av bestämmelserna.

Bestämmelserna är en del av införandet av EU:s avfallsdirektiv och innebär att bioavfall i första hand ska materialåtervinnas.

Trädgårdsavfall ska därför i första hand komposteras på tomten eller lämnas till återvinningscentral. På så sätt bidrar du till att avfallet återvinns för att kunna användas som material eller för att generera energi. Torrt trädgårdsavfall får enligt kommunens nuvarande avfallsföreskrifter eldas på den egna fastigheten endast under förutsättning att eldningen inte orsakar olägenheter för närboende och att den som eldar följer Räddningstjänstens anvisningar.

Mer information om vad som gäller för eldning kan du hitta på Räddningstjänsten Dala Mitts webbplats.

De nya förutsättningarna gäller inte bara för privatpersoner, utan också trädgårds- eller parkavfall från olika verksamheter. Om det handlar om kommunalt avfall ska avfallet tas omhand av kommunen, i annat fall ansvarar verksamhetsutövaren för att det tas omhand på rätt sätt

Torrt trädgårdsavfall får eldas enligt nuvarande föreskrifter

Torrt trädgårdsavfall får enligt kommunens nuvarande avfallsföreskrifter eldas på den egna fastigheten endast under förutsättning att eldningen inte orsakar olägenheter för närboende och att den som eldar följer Räddningstjänstens anvisningar. Mer information om vad som gäller för eldning kan du hitta på Räddningstjänsten Dala Mitts webbplats.

Majbrasa eller valborgsmässoeld

Ska du elda en majbrasa eller valborgsmässoeld behöver du söka dispens. Läs mer på kommunens webbsida Dispens för valborgsmässoeldar.

Tips på vad du kan göra istället för att elda ris och grenar

Rikare trädgårds webbplats kan du hitta tips om vad du kan använda ris och grenar till i din trädgård.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.