Cisterner som tas ur bruk

Här hittar du information om vilka åtgärder du bör vidta för cisterner som ska tas ur bruk.

Informera miljö- och byggenheten

När du har tagit en cistern ur bruk, behöver du anmäla detta till miljö- och byggenheten. Det gäller för alla cisterner som har en volym mer än 1 m³. Inom vattenskyddsområde gäller informationsplikten vid cisterner som rymmer mer än 150 liter. Beställ blanketten Informera om cistern som tagits ur bruk på kommunens webbsida för Blankettansökan. Du kan också ringa kommunens växel på telefon 0225-55 000 så får du en blankett hemskickad med posten.

Tömning och rengöring

Cisterner och rörledning som inte ska användas mer, ska tömmas och rengöras av en sakkunnig person. Använd ett ackrediterat företag för tömning och rengöring.

Ta bort cisternen

Cisternen som inte längre alls ska användas ska helst tas bort. Om det är svårt att ta bort en cistern som ligger i marken bör den fyllas med sand eller annat lämpligt material. Det är för att det inte ska bli sättningar i marken. Innan cisternen fylls ska den tömmas och rengöras.

Förhindra återfyllning

Om cisternen inte kan tas bort bör påfyllningsrör och avluftningsrör tas bort så att cisternen inte fylls på igen av misstag. Om det inte är möjligt att ta bort rören kan de plomberas.

Sälja eller överlämna cisternen

Ska du sälja eller överlämna cisternen till någon annan som vill använda cisternen på en annan plats ska cisternen tas ur bruk, det vill säga tömmas och rengöras, innan den säljs eller överlämnas.

Mark- och vattenföroreningar

Synliga eller luktbara föroreningar som syns eller luktar behöver åtgärdas. Om du misstänker att mark- eller vattenområde blivit förorenat, kontakta omedelbart en miljöinspektör på miljö- och byggenheten. Ring kommunens växel på telefon 0225-55 000.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.