Rehabilitering

Hemsjukvården i Säters kommun

Du som av medicinska skäl inte kan besöka en vårdcentral eller har behov av rehabilitering i hemmet kan få stöd genom kommunens hemsjukvård. Du kan få hjälp med utredning av rörelse- och aktivitetsförmåga, träning och andra ordinerade insatser. Du kan även få hjälp med förskrivning av hjälpmedel och intyg för ansökan om eventuellt bostadsanpassningsbidrag.

Så gör du för att få hjälpmedel

När du får behandling på din vårdcentral eller inom specialistsjukvården kan de göra en bedömning och förskriva hjälpmedel där. Behöver du hjälpmedel och bedömningen av ditt behov behöver göras i hemmet, vänd dig till din vårdcentral, de förmedlar vid behov kontakt med rehabiliteringen inom hemsjukvården.

För vissa hjälpmedel har du eget ansvar. Det finns till exempel många bra hjälpmedel att köpa i Regionens hjälpmedelsshop. På Region Dalarnas webbplats kan du läsa mer om hjälpmedel.

MLS
Marie-Louise Snell

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.