Särskilt boende

Särskilt boende innebär en bostad med service och omvårdnad dygnet runt. Denna boendeform är för dig med omfattande behov av omsorg och service och som av den anledningen inte kan bo kvar i ditt hem. Boendet har gemensamma utrymmen för samvaro och måltider.

För att få en plats på särskilt boende behöver du ha ett beslut från kommunens biståndshandläggare. Särskilt boende brukar beviljas när dina behov är så stora att hemtjänsten inte kan tillgodose dina behov.

När du fått en plats på särskilt boende betalar du för omsorg, vård och mat till kommunen. Du får ett eget hyreskontrakt som du tecknar med Säterbostäder. Du kan då ansöka om bostadstillägg hos pensionsmyndigheten. Mer information om bostadstillägg finns på Pensionsmyndighetens webbplats.

Boendena

I Säter finns tre särskilda boenden, Enbackagården i Gustafs, Prästgärdet i Säter och Skedvigården i Stora Skedvi. På Prästgärdet finns också kommunens korttidsboende som du kan läsa mer om på kommunens webbsida.

MLS
Marie-Louise Snell

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.