Hälso- och sjukvård

Kommunen ansvarar för hälso-och sjukvårdsinsatser för personer som bor på särskilt boende, korttidsboende och för personer som har behov av sjukvårdsinsatser i det egna boendet.

Kommunens ansvar omfattar insatser utförda av legitimerad sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast eller fysioterapeut.

Hemsjukvård

Om du inte kan ta dig till vårdcentralen på egen hand eller med stöd, kan du beviljas hemsjukvård. Det är vårdcentralen som gör bedömningen om du har rätt till hemsjukvård och som sedan överlämnar ärendet till kommunens hälso-och sjukvårdsteam. Vänd dig därför till din vårdcentral.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan i kommunen har det övergripande tillsynsansvaret för att säkra god kvalitet i kommunens hälso-och sjukvård.

Demenssjuksköterska

Om du eller någon närstående har problem med minnet eller har en demenssjukdom, kan du vända dig till kommunens demenssjuksköterska. Demenssjuksköterskan arbetar i hela kommunen som resurs för personer med demenssjukdom och deras närstående samt för anställda inom demensvården.

Det kan handla om stöd, utbildning, rådgivning eller att vägleda till rätt instans för att få den bästa hjälpen. Demenssjuksköterskan samarbetar också med primärvården vid demensutredningar och deltar i vårdplaneringar tillsammans med handläggare.

MLS
Marie-Louise Snell

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.