Historien om Säter

Säter växte upp kring Sätra gård, en fogdegård som styrde över gruvnäringen i området. Under Gustaf Vasas tid utvecklades den till en kungsgård. Det rutnätsformade gatunätet anlades på 1630-talet. Säter är idag en av landets bäst bevarade trästäder, och av riksintresse för kulturmiljövården.

Sveriges första reningsverk för koppar (garverk) anlades 1619 och ett myntverk för kopparmynt stod klart 1624. Vid Ljusteråns många fall ned mot Säterdalen anlades flera hyttor och hamrar för järn- och kopparhantering.

Säters kommunvapen var från början stadens vapen. I stadsprivilegierna från 1642 står att staden i sitt vapen och sigill skall föra ”en Karl medh een Hammar eller Slägga i Handen”. Vapnet ska ha ritats av drottning Kristina och vapenbilden har tolkats som en smed.

Säters kommunvapen i form av en ritad man som föreställer en smed
Säters kommunvapen som det ser ut idag i modern tid.

1880 anlades järnvägen genom staden. Flera nya industrier, bland annat ett (bomulls) väveri anlades och yxfabriken flyttades in från Björshyttan. Ett stickspår drogs till Säters hospital eller ”Vita staden” (som den kallades) när det öppnade 1912 som ett av Sveriges största mentalsjukhus.

Stora Skedvi är en av Dalarnas äldsta socknar och är känd sedan 1200-talet. Bygden kring älven med sina lättodlade jordar lockade tidigt människor att bosätta sig här, troligen redan på stenåldern. Skedvibygden präglas av jord- och skogsbruk och delar av socknen bär minnen av bergsbruk.

Gustafs fick sitt namn av kung Gustaf III år 1775. Tidigare kallades orten Enbacka fjärding och tillhörde den urgamla Tuna socken. Vid medeltiden fanns här en kopparvåg, där man vägde den koppar som fraktats från Kopparberget i Falun över sjön Runn och älven.

Silvbergs socken har haft ett tjugotal silver- och järnhyttor. Östra Silvbergs silvergruva är känd sedan 1300-talet, men hade sin storhetstid på 1400-talet. Folket samlades i det medeltida S:t Nicolai kapell ända tills Silvbergs kyrka uppfördes år 1834.

Karta över Säters kommun
Säters kommun gränsar i öster till Hedemora och i väster till Borlänge och Falun, i söder till Smedjebacken och i norr till Falun. Säters residensstad är Falun och Dalarna tillhör Västerås stift.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.