Enbacka skola F–6

Enbacka skola ligger centralt placerad i Enbacka. Skolan har fritidshem, förskoleklass och skolår 1–6.

På Enbacka skola går ca 290 elever och här arbetar ca 40 personal. Skolans ledning består av rektor och biträdande rektor. Övrig personal består av klasslärare, slöjdlärare, idrottslärare, lärare i fritidshem, barnskötare, elevassistenter, specialpedagog, kurator samt skolsköterska.

Skolan är indelad i två stadier; förskoleklass– årskurs 3 samt årskurs 4 – årskurs 6.
Skolan har två fritidshemsavdelningar, Pinglan (förskoleklass – årskurs 1) samt Storklockan (årskurs 2–6).

En trygg miljö för alla

I vår plan mot diskriminering och annan kränkande behandling beskriver vi hur skolan arbetar för att skapa en trygg miljö för alla elever. Planens övergripande mål är att alla elever känner meningsfullhet, trygghet , glädje och lust att lära. Vilket betyder att:

  • Alla elever upplever trygghet och studiero i alla läromiljöer.
  • Alla elever upplever att de ingår i en gemenskap.
  • Alla på vår skola arbetar för en inkluderande läromiljö och en stark vi-känsla.
  • Alla på vår skola respekterar varandra och förstår allas lika värde.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.