Klockarskolan 7–9

Det här är Klockarskolan – Säters kommuns skola för elever i årskurs 7–9. För oss är det viktigt att du upplever att du lyckas med ditt skolarbete och att vi alla hjälps åt.

Är du en ny elev på Klockarskolan?

Vi arbetar för att du ska vara medveten om att ju mer du försöker, vågar och tränar på det som skolan erbjuder dig, desto större förutsättningar ger du dig själv för att lyckas med dina studier och arbete både idag och i framtiden.

En avgörande del i din utbildning är att du känner dig trygg och har studiero. För ett bra stöd under din skolgång finns personal med olika kompetenser som lärare, mentor, socialpedagog, studie- och yrkesvägledare, elevcoach och IT-administratör. Här finns också Elevhälsa med bl.a. specialpedagog, kurator, skolsköterska och psykolog.

På Klockarskolan har du en egen dator att använda i undervisningen och tillgång till digitala verktyg som Office365 med Teams, Gleerups, Inläsningstjänst, Digiexam, Magma och Schoolsoft.

Tillsammans med andra elever och personal på ämneslektioner, klassens tid och via elevrådet har du möjlighet att vara delaktig och ha inflytande i arbetet, för en ännu bättre utbildning och skolmiljö, liksom i arbetet utifrån klassens behov.

På Klockarskolan kan du välja att ha Kulturprofil, d.v.s. extra lektioner i dans, kör, teater och/eller musik samt delta i Kulturskolans utbud på fritiden utan kostnad.

Du som bor i Säters kommun och går i årskurs 6 får under läsåret mer information om vår verksamhet via post, Unikum och besök. Du som inte bor i kommunen men är intresserad av att bli elev hos oss, är varmt välkommen att kontakta skolans expedition.

Är du en ny kollega på Klockarskolan?

Klockarskolan är en stimulerande arbetsplats där du ges förutsättningar att verka och utvecklas i din roll tillsammans med kollegor, vilket vi tycker är viktigt för din trivsel och arbetsmiljö.

Vår personal trivs, är trygga i sin roll och rekommenderar Klockarskolan. I vår verksamhet arbetar ca 340 elever och 50 personal. Vi är organiserade i ämnes-, lär- och mentorsteam och arbetar kontinuerligt för goda relationer, inkluderande läromiljöer och en hållbar arbetsmiljö.

Varmt välkommen till oss!

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.