Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska:

 • hålla sig informerad om vilka som omfattas av ansvaret
 • vid behov bidra med insatser för att unga ska starta eller återuppta sina studier och fullfölja sin utbildning
 • dokumentera och föra register över de unga som omfattas
 • rapportera in dokumenterade uppgifter till SCB (statistiska centralbyrån).

Då ingår ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret

 • vid studieavbrott – Elever som avbrutit sina studier från gymnasiesärskolan, från ett nationellt gymnasieprogram eller ett introduktionsprogram
 • när elever aldrig påbörjat studier – Ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men aldrig påbörjat studier på gymnasiesärskolan, på ett nationellt gymnasieprogram eller ett introduktionsprogram
 • för gymnasieintyg – Elever som har slutfört ett introduktionsprogram enligt sin individuella studieplan
 • för studiebevis – Elever som har slutfört ett nationellt gymnasieprogram utan att ha uppnått kraven för gymnasieexamen.

För dig som är 16–20 år och inte har tagit gymnasieexamen

 • Kontakta barn- och utbildningssektorn som hjälper dig att finna vägar till studier, praktik eller arbete. Tillsammans hittar vi individuella lösningar för just dig. Det är frivilligt att ta del av aktivitetsansvariges hjälp.
 • Kontakta barn- och utbildningssektorn om du har en sysselsättning för att lämna information om var du studerar eller arbetar.
 • Mejla till kaa@edu.sater.se eller ring på telefon 0225-55 422.

För gymnasieskolor med elever från Säters kommun

Avhopp, hög frånvaro

Använd blanketten ”Kommunala aktivitetsansvaret blankett” om elever som är folkbokförda i Säter avbryter sina studier eller är ogiltigt frånvarande i betydande utsträckning.

Blanketten skickas till:
Barn- och utbildningssektorn
Kommunala aktivitetsansvaret
Säters kommun
783 27 Säter

Uppföljning

För vår uppföljning är det även av stort värde att så snart som möjligt vid läsårsslut få besked om vilka elever som har fått studiebevis, examensbevis och gymnasieintyg.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.