Fritidshem

Fritidshem erbjuds till barn i åldern 6–13 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år, eller vårterminen i årskurs 6.

Verksamheten bedrivs i anpassade lokaler i skolan och är integrerad i skolans verksamhet och välkomnar barnen innan och efter skoldagen.

Verksamheten är ett komplement till skolan och erbjuder eleverna en meningsfull fritid.

Fritidshemmet ska göra det möjligt för dig som vårdnadshavare att arbeta eller studera. Om du som vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetssökande har ditt barn inte rätt till plats på fritidshem.

Ansök om plats på fritidshem

Alla barn som går i förskola (ej allmän förskola 15 timmar per vecka) skrivs automatiskt över till fritidshemmet när sommarens sammanslagningsperiod är över. Mer information om årets sammanslagning publiceras vid ett senare tillfälle på kommunens webbplats.

Har ditt barn inte haft förskoleplats eller har allmän förskola behöver du ansöka om plats i fritidshemmet om ni har behov av detta.

Du ansöker om plats via kommunens e-tjänst Ansök om barnomsorg.

Uppsägning av plats på fritidshem

Om ditt barn har förskoleplats men inte behöver eller har rätt till den längre, behöver du säga upp platsen i god tid innan höstterminens start.

Du säger upp platsen via kommunens e-tjänst Säga upp plats i förskola och fritidshem.

Uppsägningstiden för fritidshemsplatsen är en månad, från och med att uppsägningen har kommit till barn- och utbildningssektorn.

Öppettider för fritidshemmen

Fritidshemmen är öppna helgfria måndagar–fredagar, från kl. 06.00 och fram till skolstart och öppnar igen efter skoldagen och håller öppet efter behov fram till kl. 18.00. Under skollov eller ferier är fritidshemmen öppna kl. 06.00–18.00.

Fritidshemmen har stängt fem dagar per läsår under utbildning och planering för personalen. Då kan barnet få plats hos ett annat fritidshem under dessa dagar.

Har du frågor till fritidshemmen?

Hör av dig till personalen eller rektorn för ditt barns fritidshem om du har frågor om deras verksamhet.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.