Val av annan skola

Barn som bor i en skolas upptagningsområde har förtur till den så kallade hemskolan. Om du önskar plats på en annan skola i Säters kommun finns det möjlighet att göra ett aktivt val. Du kan när som helst kontakta den skola du är intresserad av, för att få veta mer inför ett byte eller ett val. Mer information om olika skolor hittar du på kommunens webbsida Grundskola.

När ditt barn ska börja förskoleklass får du hem ett brev från barnets hemskola och kan tacka ja eller nej till platsen. Du får också en inbjudan till ett informationsmöte från hemskolan.

Vid sex års ålder inträder skolplikten. Det betyder att alla barn måste börja i förskoleklass senast höstterminen det år de fyller sex år.

Byta skola till annan kommun – Så gör du

I vissa fall har eleven rätt att bli mottagen i en annan kommun än sin hemkommun. Eleven ska med hänsyn till sina personliga förhållanden ha särskilda skäl att få gå i en skolenhet i den kommunen.

Eleven kan även få gå i en annan kommun om man inte har särskilda skäl. Det är den mottagande kommunen som avgör om eleven ska få en plats på någon av deras skolenheter. Kontakta rektor vid den skola du vill att ditt barn ska gå för mer information och ansökan.

Val av fristående grundskola

En vårdnadshavare kan även ansöka om plats en fristående grundskola för sitt barn. Kontakta då rektorn vid den skola du vill att ditt barn ska gå för mer information och ansökan. Huvudregeln är att en fristående skola ska vara öppen för alla elever som har rätt att gå i grundskolan. Även elever i behov av särskilt stöd kan, precis som alla andra, välja den fristående grundskola de vill gå på.

Finns det plats på skolan har alla som grundregel rätt att gå där, oavsett om skolan ligger i en annan kommun. Det är huvudmannen för skolan som bestämmer hur många elever som kan tas emot på skolan.

Behöver du skolskjuts?

Skolskjuts utgår från folkbokföringsadressen till hemskolan. Väljer du en annan skola till ditt barn får du själv stå för transport till och från den valda skolan, om inte skolskjutsen kan ordnas på ett sådant sätt att inga ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser uppstår, jämfört med vad som hade gällt om eleven hade haft sin skolgång vid sin anvisade skola utifrån folkbokföringsadress. Läs mer på kommunens webbsida Skolskjuts.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.