Boende och resor

Inackorderingsbidrag för gymnasieelever

En förutsättning för att du ska få inackorderingsbidrag är att du har minst 60 km resväg mellan hemmet och skolan, eller att inget kollektivt färdmedel finns att tillgå. Du ska också vara inackorderad på skolorten eller i dess omedelbara närhet, och du ska vara skriven i Säters kommun.

Inackorderingsbidraget är ett bidrag till kostnader för boende och uppehälle. Inackorderingsbidrag får du under perioden september till maj. Om du är inackorderad inom länet är tillägget 1 910 kronor per månad. Utom länet är tillägget 2 110 kronor per månad.

Stödet utbetalas månadsvis via Swedbank.

Sök inackorderingsbidrag hos kommunen

Du kan söka bidraget till och med vårterminen det år du fyller 20 år om du är folkbokförd i Säter, har minst sex mil mellan hem och skola och studerar på en:

  • kommunal gymnasieutbildning
  • vuxenutbildning på gymnasial nivå
  • påbyggnadsutbildning på annan ort.

Du söker via e-tjänst

Du söker inackorderingsbidrag via kommunens e-tjänst, länk finns också längre ned på denna sida. Ansökan kan inte handläggas förrän slutantagning till gymnasieskolan är klar, vilket sker i slutet av juli eller början av augusti.

Observera att du måste ansöka om inackorderingsbidrag för varje nytt läsår.

Om du avbryter studierna, skriver dig i annan kommun eller börjar pendla mellan hemmet och skolan är du skyldig att meddela detta, via e-tjänsten, till barn- och utbildningssektorn. Om så inte sker blir du återbetalningsskyldig.

Undantag från villkor för elever som erhållit inackorderingsbidrag läsåret 23/24

De elever som erhållit inackorderingsbidrag på de villkor som gällde inför höstterminen 2023 behåller samma villkor under hela sin studiegång. Ansökan måste fortfarande ske inför varje nytt läsår.

När beviljas inte inackorderingsbidrag?

Skollagen reglerar undantag då inackorderingsbidrag inte beviljas (15 kap. 32 §) och gäller bland annat elever som antagits i andra hand till utbildningen.

Inackorderingstillägg för dig som går på en gymnasial friskola

Du som studerar på en fristående skola söker inackorderingstillägg hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Idrottsutbildningar

Elever som har antagits till Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) kan berättigas till inackorderingsbidrag om anordnande kommun och hemkommun har tecknat samverkansavtal för NIU före antagning sker. Ett samverkansavtal innebär att eleverna blir antagna i första hand. Utöver att ett samverkansavtal har upprättats ska även övriga kriterier uppfyllas för att inackorderingsbidrag kan beviljas.

Riksidrottsgymnasium (RIG) är riksrekryterande vilket innebär att eleven blir antagen i första hand och då kan inackorderingsbidrag beviljas.

Resor

Om du har längre än sex km till gymnasieskolan har du rätt till busskort. Gymnasieskolan du blir antagen på rapporterar in till Dalatrafik att du är antagen och Dalatrafik skickar busskort till din folkbokföringsadress. Om du inte har fått ditt busskort till skolstart kontaktar du din gymnasieskola första dagen du börjar så hjälper de dig att få ditt busskort. Första dagen får du åka med bussen utan busskort.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.