Anpassad grundskola

Skolformen anpassad skola är en del av den obligatoriska anpassade grundskolan. Här kan eleverna gå i anpassad klass under årskurserna 1–9 med möjlighet till ytterligare två år efter prövning. De kan också gå i en vanlig klass.

När eleven blir mottagen i den obligatoriska anpassade grundskolan kan du som vårdnadshavare välja om ditt barn eller ungdom ska vara integrerad elev i en grundskoleklass eller klassplacerad i en anpassad klass. Att gå som integrerad elev innebär att man går i en grundskoleklass men läser enligt den anpassade grundskolans kursplan.

Den anpassade grundskolan i Säter heter Kristineskolan. Anpassade klasser skolår 1–6 samt träningsskola har sina lokaler i anslutning till Kungsgårdsskolan och skolår 6–9 finns på Klockarskolan. Läs mer på kommunens webbsida om Kungsgårdsskolan och webbsidan om Klockarskolan.

Elevhälsans chef beslutar på delegation av barn- och utbildningsnämnden om eleven ska läsa enligt den anpassade grundskolans kursplan eller träningsskolans kursplan.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.