Förskola

I förskolan får ditt barn en bra start i livet. Här erbjuder vi barnen en trygg omsorg och utgår  samtidigt från barnets behov av utveckling och lärande.

I Säters kommun finns åtta kommunala förskolor och två enheter med pedagogisk omsorg. På den här sidan hittar du information om hur du ansöker om förskoleplats och hur det går till.

Rätt till plats på förskolan

Du kan få förskola till ditt barn från att barnet fyllt ett år fram tills det börjar skolan. För att få förskola ska du arbeta eller studera.

Är du arbetssökande eller föräldraledig med annat syskon har barnet rätt till förskola 15 timmar i veckan. När en arbetslös vårdnadshavare exempelvis får ett tillfälligt arbete eller ska på arbetsintervju kan barnet vara på förskolan/pedagogiska omsorgen även annan tid.

Barnet kan också få förskoleplats utifrån särskilda behov. Kontakta då sektorsassistent vid barn- och utbildningssektorn, e-post: barnomsorg@sater.se

Läs mer om ansökan till förskola på kommunens webbsida Ansöka om plats eller säga upp plats.

Till kommunens webbsida med alla Säters kommuns förskolor

Ansökan om plats i förskola och pedagogisk omsorg

Ansökan görs tidigast sex månader före önskat placeringsdatum. Ansökan kan göras via e-tjänsten Barnomsorg ansökan på etjanster.sater.se. Introduktionen för barnen börjar på onsdagar så önska gärna ett placeringsdatum som är en onsdag.

Erbjudande om plats

När du som vårdnadshavare har anmält behov av plats till ditt barn ska kommunen erbjuda plats inom fyra månader. Vid fördelning av platser tas hänsyn till barngruppens sammansättning på respektive enhet. Syskon till redan placerade barn placerar vi om möjligt på samma förskola eller pedagogiska omsorg.

Förskoleplats övergår till fritidshemsplats

Alla barn som går i förskola skrivs automatiskt över till fritidshem i samband med att barnet ska börja förskoleklass (F-klass).

Har ditt barn i dag förskoleplats och inte behöver, eller har rätt till fritidshemsplats behöver du säga upp platsen i god tid innan höstterminens start. Uppsägningstiden är en månad från det att uppsägningen kommit in till kommunen. Platsen sägs enklast upp genom e-tjänsten Säga upp plats i förskola och fritidshem på etjanster.sater.se.

Allmän förskola

Alla barn har rätt till förskola från och med höstterminen det år som barnet fyller tre år.

Den allmänna förskolan är avgiftsfri. Den omfattar 525 timmar i om året. Förläggningen av tiden beslutas inför varje nytt verksamhetsår. Barnet får gå fem timmar per dag, tisdag–torsdag, kl. 09.00–14.00.

Allmän förskola erbjuds inte under skolloven. Allmän förskola erbjuds inte heller inom den pedagogiska omsorgen (familjedaghemmen).

Du hittar läsårstider för allmän förskola på kommunens webbsida Läsårstider, stängningsdagar och ledighet.

Ansökan om allmän förskola

Gör din ansökan till allmän förskola direkt i kommunens e-tjänst Barnomsorg ansökan på etjanster.sater.se (Ange i anteckningsrutan på sidan fem i ansökan att din ansökan gäller allmän förskola.)

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg erbjuds i Gustafs och centrala Säter och bedrivs av kommunalt anställda dagbarnvårdare. I centrala Säter arbetar fyra dagbarnvårdare tillsammans i den ena dagbarnvårdarens hem. I Gustafs samarbetar två dagbarnvårdare, där verksamheten bedrivs i lokal i Konvaljens förskola.

Läs mer på kommunens webbsidor om I Ur och Skur Pedagogisk omsorg i Dalsbyn och Svalan – pedagogisk omsorg i Gustafs.

Det här skiljer pedagogisk omsorg från förskolan

Skillnaden mellan pedagogisk omsorg och förskola är att förskola är en skolform och att förskolan styrs av en egen läroplan. För den pedagogiska omsorgen har Skolverket gett ut allmänna råd för hur verksamheten ska bedrivas.

En annan skillnad är att det inom förskolan finns krav på att det ska finnas legitimerade förskollärare.

Allmän förskola erbjuds inte inom den pedagogiska omsorgen (familjedaghemmen).

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.