Lämna synpunkter och klagomål

Genom att tala om vad det är som du inte är nöjd med eller berätta vad vi gör som är bra, ger du kommunen möjligheten att rätta till fel och brister.

Olika sätt att lämna dina synpunkter

1. Kontakta ansvarig lärare, mentor, klassföreståndare eller förskolepedagog om:

  • du inte är nöjd med det stöd skolan eller förskolan ger
  • du upplever svårigheter i skolarbetet
  • ditt barn upplever sig vara utsatt för kränkande behandling eller diskriminering
  • du har andra synpunkter på vår verksamhet.

Även kurator, skolsköterska, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare kan vara till hjälp. Kontaktuppgifter finns på skolans webbplats.

2. Kontakta biträdande rektor eller rektor

Om du upplever att du inte får den hjälp eller det stöd som du önskar av läraren, mentorn eller klassföreståndaren, kan du ta kontakt med biträdande rektor eller rektor. På skolans webbplats finns kontaktuppgifter till skolledarna.

kommunens webbsida Så här arbetar vi vid anmälan om kränkning kan du läsa mer om hur kommunen arbetar vid kränkning och diskriminerande handlingar.

3. Kontakta barn- och utbildningssektorn

Om du fortfarande inte är nöjd, kan du lämna synpunkter eller klagomål via kommunens e-tjänst ”Lämna synpunkter, klagomål, beröm eller ställ en fråga till Säters kommun”.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.