Introduktion i Säters kommuns förskolor

Välkommen att börja förskolan i Säters kommun! Att börja förskolan kan vara att upptäcka en ny och spännande värld. För en del är det nytt och andra kan ha erfarenhet av vad det innebär.

Varje förskoleområde har ett informationsmöte en gång per termin för dig som är vårdnadshavare till ett barn som ska börja förskolan. Då kommer du att träffa rektor, pedagoger och specialpedagog. Då finns även möjlighet att ställa frågor. Alla barn som börjar i våra enheter startar sin tid med en aktiv introduktion. Det innebär att barnet och du är med i verksamheten i alla aktiviteter och rutiner. Tillsammans med dig, pedagoger och kompisar upplever barnet vad det innebär att gå i förskolan.

Det här innebär aktiv introduktion

Ditt barn introduceras till en verksamhet och ett socialt sammanhang på förskolan. Därför vill vi att barnet under trygga förhållanden, tillsammans med sin vårdnadshavare, får lära känna sina nya kompisar, pedagoger och förskolans olika lärmiljöer. Alla barn är unika och har olika behov vilket gör att introduktionen kan se lite olika ut.

Introduktionstider

Introduktionstiden kan se olika ut och styrs efter ert barns behov. Det kan se ut så här:

  • Dag 1: kl. 09.15–10.30: vårdnadshavare närvarar hela tiden
  • Dag 2–4: kl. 09.15–11.00: vårdnadshavare närvarar hela tiden
  • Dag 5–10: kl. 09.15–13.00: vårdnadshavare lämnar kortare eller längre stunder.

Under dag 5–10 har du en diskussion med pedagogerna kring din medverkan vid matsituationen och vilan. Barnets behov styr. Ingen mat serveras till dig under introduktionen. När introduktionen är klar är det viktigt att tänka på att den första riktiga lämningsdagen inte infaller efter ledighet till exempel en helg.

Din roll som vårdnadshavare dag 1 till dag 4

Du som vårdnadshavare deltar i förskolans alla aktiviteter under dag 1 till dag 4. Det är du som utgör tryggheten för ditt barn och som ska finnas där med stöd och uppmuntran när pedagogerna erbjuder barnen spännande aktiviteter. Pedagogens roll är att vara” rolig och lockande” medan din roll som vårdnadshavare övergår mer till att vara” trygg och tråkig”. Tänk på att du behöver kläder efter väder och kan delta i verksamhet inne såväl som ute.

Din roll som vårdnadshavare dag 5 till dag 10

Dag 5 till dag 10 planeras tillsammans med pedagogerna utifrån ert barns behov. Nu börjar ni att kunna gå ifrån kortare/längre stunder. När ni tillsammans med pedagogerna kommit överens om att det är dags för er att gå ifrån är det viktigt att ni tydligt visar för ert barn att ni går.

Vår roll som pedagoger

Under introduktionsdagarna har vi pedagoger möjlighet att lära känna ditt barn och dig som vårdnadshavare. I leken och i verksamhetens vardagliga rutiner skapar vi förutsättningar för att mötas och bygga en god relation till ditt barn. Det ska vara tryggt, lustfyllt och lärorikt att vara i förskolan.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.