Inkomstkontroll förskola och fritids

Betalar du rätt barnomsorgsavgift?

I Säters kommun kan du välja att betala enligt maxtaxa eller anmäla sin inkomst och betala utifrån vad du tjänar. Om hushållets gemensamma inkomst är mindre än 54 830 kr (år 2024) får du en lägre barnomsorgsavgift.

Inkomstkontroll

Sedan år 2019 jämförs de inlämnade inkomstuppgifterna med hushållens gemensamma taxerade inkomst hos Skatteverket (deklarationen).

Visar det sig att inkomstuppgifterna som du lämnat till oss inte stämmer överens med skatteverkets uppgifter kommer avgiften justeras genom inkomstkontrollen. Det innebär att du i efterhand faktureras (inkomstkorrigering) eller får pengar tillbaka.

Ska du få pengar tillbaka får  duett brev där du ska fylla i bankkontouppgifter för att sedan få pengarna insatta på ditt konto.

Har du betalat enligt maxtaxan (ordinarie avgift) berörs du inte av inkomstkontrollen.

Separation

Fakturan skickas till den som var räkningsmottagare för året granskningen avser och fördelar inte avgiften på flera personer. Om vårdnadshavarna har separerat efter kontrollåret ansvarar de tillsammans för att dela betalningen mellan sig. Ni får själva komma överens med varandra om hur in- eller utbetalningen ska fördelas. Säters kommun kan inte erbjuda någon hjälp när det gäller fördelningen.

Granskar två år bakåt

Inkomstuppgifterna som varje hushåll har lämnat till grund för barnomsorgsavgiften jämförs med den taxerade årsinkomsten (deklarationen) från Skatteverket. Kontrollen sker med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

Den totala årsinkomsten enligt Skatteverkets uppgifter delas med 12, vilket ger en genomsnittlig månadsinkomst.

Om du har haft en ojämn inkomst under året (kanske har studerat halva året och jobbat halva året) kan du lämna in dina lönespecifikationer mm för att göra en manuell uträkning.

Lämna inkomstuppgifter

Du lämnar inkomstuppgifter via kommunens e-tjänst Ändra inkomstuppgifter och schema på etjanster.sater.se. Det går endast att lämna inkomstuppgifter för nuvarande månad och framåt, inte bakåt i tiden. Du kan ändra din inkomst varje månad om du har en ojämn inkomst.

Kan du inte betala hela avgiften på en gång?

Har du inte möjlighet att betala hela avgiften kan du lägga upp en avbetalningsplan hos Visma Financial Solutions. Kontakt dem på telefon 0771–232 400.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.