Starta egen verksamhet

Det finns möjlighet för en enskild anordnare att erbjuda förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi, under förutsättning att vissa grundläggande krav uppfylls.

Godkännande lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas (Skollagen 2 kap. 5-6 §§)

En enskild anordnare som vill erbjuda förskoleverksamhet, fritidshemsverksamhet eller pedagogisk omsorg till invånare i Säters kommun ska ansöka om ett beviljande av barn- och utbildningsnämnden.

Den enskilda anordnaren är verksamhetsansvarig och arbetsgivare för personalen och svarar  för att anställnings- och arbetsmiljövillkor uppfylls enligt gällande lagstiftning. Kommunen är inte huvudman för verksamheten och är inte juridiskt ansvarig för den verksamhet som bedrivs inom denna ram.

Verksamheten ska utföras i Säters kommun.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.