Avgifter, inkomstuppgifter och regler förskola och fritidshem

På den här sidan kan du läsa om vilka avgifter och regler som gäller när ditt barn går i förskola eller fritidshem. Här finns också information om rätten till allmän förskola och hur du ansöker om plats i förskola och pedagogisk omsorg.

Faktureringsperiod

Fakturan kommer månaden efter den period som ditt barn haft barnomsorg. Vid uppsägning av plats kommer den sista fakturan månaden efter uppsägningen

Avgiften beror på hur stor inkomst du har

Den avgift du ska betala bestäms av ditt hushålls bruttoinkomst (inkomst före skatt). Se tabell på kommunens webbsida Inkomstslag över vilka inkomster som ska räknas in i bruttoinkomsten.

Studielån, studiebidrag, barnbidrag och annan ej skattepliktig inkomst räknas inte med.

Avgift tas ut från och med första introduktionsdagen. Du betalar avgift för 12 månader per år, oavsett hur mycket eller lite platsen används.

 • Om du är ensamstående så är det din egen inkomst som är hushållets inkomst.
 • Om du bor tillsammans med en annan vuxen, så är det både din inkomst och din partners inkomst som är hushållets inkomst. Vid förändring i familjen ska detta meddelas till Barn- och utbildningssektorn.

Avgiften beräknas i procent av hushållets skattepliktiga bruttoinkomst oavsett om barnet eller barnen är gemensamma eller inte.

 • Barn 1 (det yngsta barnet) = 3 procent av bruttoinkomst
 • Barn 2 = 2 procent av bruttoinkomst
 • Barn 3 = 1 procent av bruttoinkomst
 • Barn 4 och följande = gratis

Barn 3–5 år med en förskoleplats har från höstterminen de fyller tre år ett avdrag på avgiften med 150 kronor per månad.  Detta avdrag har man under september till maj månad vilket är under samma period som allmän förskola erbjuds.

Lämna uppgift om inkomst

Du är skyldig att varje år lämna in aktuella uppgifter om din inkomst, så att du inte betalar för mycket eller för lite. Du är även ansvarig för att ändra inkomstuppgifterna löpande under året när din inkomst ändras. Om du aldrig lämnar in någon inkomstuppgift får du den högsta avgiften, betala enligt maxtaxa. Kontroll sker varje år, där din inkomstuppgift jämförs med din taxerade inkomst (deklarationen). Om du betalat för lite blir du återbetalningsskyldig. Du kan även välja att betala enligt maxtaxa, det väljer man på samma ställe som man lämnar sina inkomstuppgifter.

Aktuell inkomst anmäler du via kommunens e-tjänst Ändra inkomstuppgifter och schema (kräver e-legitimation) på etjanster.sater.se.

Du som inte har möjlighet att ansöka via e-tjänst kan beställa en blankett på papper att fylla i och skicka in via post. Blanketten kan du beställa via Säters kommuns kundtjänst, på telefon 0225-55 000.

Maxtaxa

Säters kommun tillämpar maxtaxa. För att komma upp i maxavgift ska er bruttoinkomst överstiga 54 830 kronor (år 2024).

Om hushållets gemensamma inkomst är 54 830 kr eller mer per månad kommer du/ni upp i maximal månadsavgift = maxtaxa.

Maximal månadsavgift från och med januari 2024

Maxtaxa på förskola och pedagogisk omsorg blir för:

 • barn 1 (yngsta barnet): 1 688 kronor
 • barn 2: 1 125 kronor
 • barn 3: 563 kronor
 • barn 4 och följande: 0 kronor

Maxtaxa på fritidshem blir för:

 • barn 1: 1 125 kronor
 • barn 2: 563 kronor
 • barn 3: 563 kronor
 • barn 4 och följande: 0 kronor

Delad faktura

Om ni som vårdnadshavare har separerat och barnet bor i två familjer finns möjlighet att få delad faktura. Ni debiteras då var för sig utifrån respektive hushålls inkomst (vårdnadshavare samt ev. ny make, maka eller sambo). Den sammanlagda avgiften överstiger dock inte maxavgiften för en plats. För att få delad faktura måste båda vårdnadshavarna fylla i en blankett och lämna in till barn- och utbildningssektorn. Du kan beställa blanketten via kommunens e-tjänst ”Blankettansökan” på etjanster.sater.se eller mejla till barnomsorg@sater.se och begära en blankett för delad faktura.

Inkomstkontroll

Varje år kontrolleras att du har debiterats rätt avgift. Dina lämnade uppgifter jämförs mot hushållets taxerade inkomst hos Skatteverket. Jämförelsen görs två år efter det aktuella året. Visar det sig att du betalt för låg avgift får du en faktura på mellanskillnaden. Har du betalt för hög avgift betalar vi tillbaka beloppet.

Barnet kan börja förskolan när det fyller ett år

Du kan få förskola till ditt barn från att barnet fyllt ett år fram tills det börjar skolan. För att få förskola ska du arbeta eller studera.

Är du arbetssökande eller föräldraledig med annat syskon har barnet rätt till förskola 15 timmar i veckan. När en arbetslös vårdnadshavare exempelvis får ett tillfälligt arbete eller ska på arbetsintervju kan barnet vara på förskolan/pedagogiska omsorgen även annan tid.

Barnet kan också få förskoleplats utifrån särskilda behov. Kontakta då sektorassisten vid barn- och utbildningssektorn via e-post barnomsorg@sater.se.

Allmän förskola – när barnet fyller tre år

 • Alla barn har rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.
 • Den allmänna förskolan är avgiftsfri. Den omfattar 525 timmar om året. Barnet får gå fem timmar per dag, tisdag–torsdag, kl. 09.00–14.00. Barnet är ledig under loven.
 • Allmän förskola erbjuds inte inom den pedagogiska omsorgen (familjedaghemmen).

Ansökan om plats i förskola och pedagogisk omsorg

Ansökan görs tidigast sex månader före önskat placeringsdatum. Ansökan kan göras via kommunens e-tjänst för blankettansökan.

Erbjudande om plats

När vårdnadshavaren har anmält behov av barnomsorg ska kommunen erbjuda plats inom fyra månader. Vid fördelning av platser tas hänsyn till barngruppens sammansättning på respektive enhet. Syskon till redan placerade barn placeras om möjligt på samma förskola/pedagogiska omsorg.

Närvarotider och avgift – sammanställning

 • Barn till vårdnadshavare som arbetar eller studerar har rätt till förskola eller pedagogisk omsorg den tid vårdnadshavarna arbetar eller studerar samt skälig restid. Vid vårdnadshavares sjukskrivning kan barnet vara på förskolan ordinarie tider eller utifrån det behov situationen kräver. Avgiften bestäms av hur stor inkomst vårdnadshavarna har.
 • Barn till föräldraledig vårdnadshavare som har vård av annat barn har rätt till förskola/pedagogisk omsorg 15 timmar per vecka under hela året. Avgiften bestäms av hur stor inkomst vårdnadshavarna har.
 • Barn till arbetslös vårdnadshavare har rätt till förskola/pedagogisk omsorg 15 timmar per vecka, tisdag–torsdag kl. 09.00–14.00.  När en arbetslös vårdnadshavare exempelvis får ett tillfälligt arbete eller ska på arbetsintervju kan barnet vara på förskolan eller den pedagogiska omsorgen även annan tid. Avgiften bestäms av hur stor inkomst vårdnadshavarna har.
 • Barn med en plats på allmän förskola (gäller från höstterminen det år barnet fyller tre år) har rätt till förskola 525 timmar per år, tisdag–torsdag kl. 09.00–14.00. Barn med denna placering är bland annat lediga under skolans sommarlov och andra lov. Platsen är avgiftsfri.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.