Gamla Myran

Gamla Myrans värdegrund

Här på Gamla Myran:

  1. Ser vi alla barns lika värde
  2. Uppmanar vi till rörelseglädje och goda kostvanor
  3. Ser vi leken som en viktig del i barnens utveckling genom både styrda och fria aktiviteter

På Gamla Myran finns avdelningarna Bikupan och Myrstacken med 3-5-åringar. Vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna med bland annat gemensam öppning och stängning. Vi har en stor gemensam gård som vi är ute på både på för- och eftermiddagen och där vi hjälps åt med barnen, så vi känner varandras barn väl. Vi fokuserar mycket på rörelse, för forskning säger att barn behöver pulshöjande aktiviteter varje dag. Vi springer runt gropen, har rörelsebanor och leker grupplekar som till exempel ”Under Hökens vinge kom”. Inne har vi bland annat danslekar och Miniröris.

Vi lägger stor vikt vid barns inflytande och delaktighet, och planerar vår verksamhet till stor del efter barnens önskemål. Vi har under detta läsår en temadag i månaden som barnen är med och röstar fram. Under veckorna före jobbar vi tematiskt med det ämne som nästa temadag handlar om.

Vår målsättning är trygga och glada barn som trivs och har roligt på förskolan. I ett ständigt återkommande tema ”Att vara en bra kompis” pratar vi mycket om hur man ska vara emot varandra och att alla måste respektera när kompisen säger Nej! eller Stopp! både när det gäller knuffar och kramar. (Ska man kramas ska bägge vilja).

De blivande förskoleklassbarnen träffas på vårterminen sina blivande klasskamrater för att skapa en trygghet även inför skolstart.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.