Information om eldningsförbud

Kommunen och länsstyrelsen tar beslut

Normalt är det kommunen som beslutar om eldningsförbud i den egna kommunen. Säters kommun har organiserat sin räddningstjänst tillsammans med andra kommuner, i Räddningstjänstförbundet Dala Mitt. Det är Dala Mitts räddningstjänstchef som fattar beslut om eldningsförbud i Säters kommun.

Länsstyrelsen kan besluta om regionala eldningsförbud som gäller i delar av länet eller i hela länet. Länsstyrelsen kan också besluta om ett generellt eldningsförbud vid exempelvis extremt hög brandrisk och om långvarig torka råder, omfattande bränder uppstår eller om länet och landets skogsbrandsresurser är ansträngda. Förbudet och de föreskrifter som Länsstyrelsen beslutar om vid generellt förbud gäller då oavsett vilka lokala föreskrifter som kommunerna tagit fram.

Normalförbud och totalförbud

Det finns två nivåer på eldningsförbud: Normalförbud och totalförbud. När normalförbud eller totalförbud inträffar informerar alltid både kommunen och räddningstjänsten om detta.

Normalförbud

Om det råder stor brandrisk infaller eldningsförbud, så kallat normalförbud, i kommunen. Om inget annat meddelats vid ett eldningsförbud, gäller nivån normalförbud. I båda fallen finns vissa undantag från förbudet.

Eldningsförbud vid normalförbud

 • Du får inte elda, grilla eller bränna med fast bränsle i skog och mark. Med fast bränsle menas ved, kol, gräs, ris, grenar etc.

Undantag mot eldningsförbudet vid normalförbud

 • Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel genom att stå på ett brandsäkert underlag.
 • Det är tillåtet att grilla vid fasta grillplatser på allmänna platser. En fast grillplats ska vara utformad så att risken för brandspridning är låg och vara avgränsad med material som inte kan ta eld, till exempel en betongkonstruktion eller stensättning.
 • Det är tillåtet med eldning i badtunna, pannmur och motsvarande på egen tomt där det inte finns någon risk att eld kan spridas till byggnad eller vegetation.
 • Det är tillåtet att laga mat med gas- eller vätskeformigt bränsle i sådan miljö där det inte finns någon risk att eld kan spridas till byggnad eller vegetation.
 • Det är tillåtet med eldning ombord på båtar, flottar, bryggor och liknande på sjöar eller vattendrag där det inte finns någon risk att elden kan spridas till byggnad eller vegetation.
 • Det är tillåtet med arbeten som utförs enligt de krav som gäller för brandfarliga arbeten, så kallade heta arbeten och liknande regelverk.
 • Det är tillåtet med nödvändig eldning inom samhällsviktig verksamhet.
 • Det är tillåtet med eldning med med liten och kontrollerad effektutveckling, maximalt 200W, i sådan miljö där
 • ingen spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation.

Om det råder extremt stor brandrisk infaller omedelbart ett skärpt eldningsförbud, så kallat totalförbud, i kommunen.

Totalförbud

Eldningsförbud vid totalförbud

 • Du får inte elda, grilla eller bränna med fast bränsle i skog och mark. Med fast bränsle menas ved, kol, gräs, ris, grenar etc.
 • Det är förbjudet att elda även vid fasta grillplatser på allmän plats.

Undantag mot eldningsförbudet vid totalförbud

 • Det är tillåtet med arbeten som utförs enligt de krav som gäller för brandfarliga arbeten, så kallade heta arbeten och liknande regelverk.
 • Det är tillåtet med nödvändig eldning inom samhällsviktig verksamhet.

Eget ansvar vid eldning

Du som eldar har alltid ansvaret för eldningen och att elden inte sprids okontrollerat. Ta hänsyn till rådande väderförhållanden, var beredd med tillräcklig släckutrustning för att kunna släcka elden snabbt om förhållandena ändras. Placera elden utifrån hur omgivningen ser ut.  Är du minsta tveksam ska du avstå från att elda.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.