Vår verksamhet

Stora Skedvi skola och förskola ligger i Stora Skedvi kyrkby granne med ortens kyrka och är en samlingspunkt för bygden.

I byggnaden finns ett integrerat folkbibliotek som dessutom är skolbibliotek vissa dagar i veckan. I anslutning till skolan och den nybyggda förskolan ligger också kommundelens idrottshall samt sportarena.

På Stora Skedvi skola går i dagsläget 170 elever i förskoleklass till årskurs 6. På skolan finns två fritidshemsavdelningar med sammanlagt 80 barn.

Vi har tre arbetslag på skolan

Skolan har tre arbetslag, fritidshemmet, förskoleklass till åk 3 samt åk 4–6. Det finns speciallärare kopplat till respektive arbetslag. På skolan finns det också idrottslärare och slöjdlärare. Kulturskolan ansvarar för drama- och musikundervisningen på skolan. Barnen får därför under dagen möta flera vuxna med olika pedagogiska kompetenser som samarbetar med varandra.

På Skedvi skola vill vi ta till vara på barnens och elevernas idéer, nyskapande och problemlösningsförmåga, för att öka förståelsen i deras lärande mot hög måluppfyllelse. Skolan har tillgång till skolläkare, skolsköterska, specialpedagog och kurator.

Verksamheten på skolan och fritidshemmet planeras utifrån de övergripande mål som finns i statliga styrdokument, kommunens strategier och den lokala enhetsplanen.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.