Så arbetar vi på Kungsgårdsskolan

På Kungsgårdsskolan har vi en vision – att alla elever känner meningsfullhet, glädje, trygghet och lust att lära. All vår verksamhet strävar mot att närma oss den.

Vi arbetar tätt runt eleverna i arbetslag med speciallärare knutna till varje arbetslag. Vi eftersträvar hela tiden att arbeta kring ”röda tråden” vilket innebär att vi har ett pedagogiskt synsätt som bygger på elevernas kontinuerliga läroprocess från förskolan till årskurs 9.

Våra fritidshem på Kungsgårdsskolan

Våra fritidshem erbjuder en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen, med ambitionen att alltid ha trygga miljöer som är stimulerande och roliga för barnen. Fritidshemmens verksamhet formas utifrån barnens mognad och ålder och verksamheten kan därför variera mellan avdelningarna. Barnen lär sig under hela dagen och därför är fritidshemmet en mycket viktig del i Kungsgårdsskolans verksamhet.

Så arbetar vi mot diskriminering

I vår plan mot diskriminering och annan kränkande behandling beskriver vi hur skolan arbetar för att skapa en trygg miljö för alla elever. Vårt övergripande mål är att alla elever känner meningsfullhet, trygghet , glädje och lust att lära. Vilket betyder att:

  • Alla elever upplever trygghet och studiero i alla läromiljöer.
  • Alla elever upplever att de ingår i en gemenskap.
  • Alla på vår skola arbetar för en inkluderande läromiljö och en stark vi-känsla.
  • Alla på vår skola respekterar varandra och förstår allas lika värde.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.