Föräldrasamarbete

Kungsgårdsskolan genomför Forum för samråd två gånger per termin. Detta är tillfällen då skolan, vårdnadshavare och elever kan träffas tillsammans och diskutera frågor rörande barns utveckling och lärande.

Skola och hem utbyter erfarenheter och utvecklar verksamheten tillsammans. Elevrådets representanter kan delta i dessa forum för att berätta om arbetet i skolan, delge idéer och tankar från elevrådet, med mera.

Utvecklingssamtal hålls en gång per termin och föräldramöten i regel en gång per läsår eller efter behov.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.