Ledigheter och frånvaro

Varje skoldag är viktig för elevers utveckling. Du som vårdnadshavare ansvarar för att rapportera eventuell frånvaro via webbsystemet Skola24.

Anmälan om frånvaro och ledighet

Du anmäler frånvaro, ansöker om ledigt och hjälper, i dialog med elev och mentor, till att bevaka elevens närvaro och eventuella frånvaroregistreringar via webbsystemet Skola24. Det finns också en app att ladda ner till din mobiltelefon. Sök på ”Skola24” i Google Play eller App Store.

Registrera frånvaro

Skola24 skickar automatiskt ett meddelande per dag till vårdnadshavare från och med första dagen som du registrerar frånvaro för ditt barn. Om du gör en justering av frånvaron syns detta inte i appen utan endast via systemet i webbläsaren. Det gäller också om du gör flera frånvaroregistreringar samma dag.

Anmälan om ledighet

Ledighet beviljas sällan, detta för att skydda elevers lärande. Skolan värderar balansen mellan studier och aktiv fritid. Ledighet beviljas i undantagsfall, dels för att inte försvåra elevens förutsättningar att lyckas med sin skolgång, dels för att eleven ska få ta del av den garanterade undervisningstiden.

Vi uppmuntrar en aktiv fritid och vet att det kan innebära att man behöver vara ledig eller sluta tidigare för till exempel en cup, men även där finns en gräns då oftast samma lektioner eller ämnen drabbas under ett läsår.

Korta ledigheter för speciella händelser kan godkännas av mentorsteamet som kan bevilja enstaka dagar (högst tre tillfällen under läsåret). Det gäller för aktiviteter som inte eleven eller vårdnadshavaren kan styra över (till exempel läkarbesök, begravning och uppkörningstid för körkort, men inte klipptid, shopping, körlektioner och semester).

Längre ledighet som båda vårdnadshavarna står bakom beslutas av rektor i dialog med mentorsteam och undervisande lärare.

Vi är medvetna om att upplevelsen som en resa kan ge kan vara minst lika inspirerande och lärorik som tiden i skolan, men av erfarenhet innebär det tyvärr många gånger också ett mycket tufft merarbete för eleven när det ska arbeta sig tillbaka in i sin vardag. Generellt sett beviljas inte semesterresor eller ledighet vid religiösa högtider, men om det föreligger särskilda omständigheter och vi hunnit lära känna eleven så att vi kan bedöma dess skolgång kan undantag göras.

Så ansöker du om ledighet

Du kan göra ansökan om ledighet webbsystemet Skola24 senast 14 dagar i förväg. Rektorn får först ansökan först när båda vårdnadshavare har tillstyrkt ansökan. Vid ansökan med kortare varsel kan du mejla till skolans rektor (per.sandberg@edu.sater.se samt ditt barns mentor). Eventuell frånvaro under tid som inte blivit beviljad kommer att bli registrerad som oanmäld frånvaro i Skola 24. Detta bevakas av mentorsteamet.

Med förhoppning om förståelse för att hög närvaro i skolan är en avgörande faktor för att lyckas med sitt skolarbete.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.