Ferieplats

Behöver ditt barn en plats på fritids under skolloven? Då kan du ansöka om en ferieplats.

Barn som tidigare varit inskrivna i fritidshem och som har behov av barnomsorg endast på skolloven erbjuds ferieplats till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år (åk 6). Plats erbjuds vid det fritidshem där barnet tidigare haft sin placering. Platserna är avsedda att täcka barnets faktiska omsorgsbehov. Platsen kostar 50 kronor per anmäld närvarodag. Du betalar för ferieplatsen i efterskott.

Så ansöker du om ferieplats

Du ansöker om en ferieplats genom att mejla till barnomsorg@sater.se. Abonnemanget för ferieplatsen upphör 1 maj varje år. Om du vill ha kvar platsen även efter 1 maj, måste du ansöka på nytt.

Anmäl närvaro i god tid innan loven

Närvaro för ditt barn under sommarlovet ska anmälas senast den 1 maj. Anmäl närvaro för ditt barn i Tempus minst en månad i förväg när det gäller längre lov som jullovet.

För övriga lov och studiedagar behöver du anmäla närvaro minst två veckor innan för att personalen ska kunna anpassa verksamheten till antal barn.

Har du frågor till fritidshemmen?

Hör av dig till personalen eller rektorn för ditt barns fritidshem om du har frågor om deras verksamhet.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.