Nyanlända elever – hur du anmäler ditt barn till skolan i Säter

Barn som har uppehållstillstånd, är asylsökande eller de som har skyddsstatus utifrån massflyktsdirektivet har rätt att få undervisning i den svenska skolan.

Anmälan av nyanlända elever sker hos administratör på Dahlander kunskapscentrum.

Du som förälder eller vårdnadshavare blir sedan kontaktad för en tid för inskrivningssamtal. Dessutom kommer du att få tid och din familj få tid för ett hälsosamtal. Hälsosamtalet sker under de första fyra veckorna på Dahlander kunskapscentrum.

För att barnet ska få rätt nivå av undervisning sker en kartläggning i två steg. Under kartläggningen finns en tolk med. Syfte med kartläggningen är att ge skolan information om elevens erfarenheter, förmågor och kunskaper på elevens starkaste språk. Kartläggningen ska ligga till grund för beslut om elevens placering i årskurs och undervisningsgrupp. Detta är viktigt för att skolan ska kunna planera den första tidens undervisning för eleven. Förälder eller vårdnadshavare har har möjlighet att ta del av kartläggningen.

När kartläggningen är klar informeras du som förälder eller vårdnadshavare om vilken skola som är aktuell för barnet.

MLS
Marie-Louise Snell

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.