Stora Skedvi förskola

Stora Skedvi förskola hittar du i Kyrkbyn, på samma plats som skolan och idrottshallen.

Vi som arbetar här vill erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet både ute och inne. Vi vill se och möta varje barn på dess utvecklingsnivå, engagera oss i samspelet med både det enskilda barnet och hela barngruppen.

  • Öppettider: måndag–fredag kl. 06.00-18.00

Några dagar varje år har förskolan stängt. Under dessa dagar deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Om barnet har behov av plats under dessa dagar ska du kontakta rektor.

Stängningsdagar – fortbildningsdagar för personalen

  • Måndag 8 januari 2024
  • Fredag 14 juni 2024

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.