Verksamheten

Stora Skedvi förskola ligger intill Stora Skedvi skola. På enheten arbetar i nuläget 20 pedagoger i barngrupp samt en pedagogista och en ateljerista. Enheten har en rektor samt en biträdande rektor. Vi har också stöd från elevhälsans personal i form av specialpedagog samt talpedagog.

Eftersom vår inriktning är kopplad till Reggio Emilia pedagogiken har fokus på den pedagogiska miljön varit viktig. Vår utgångspunkt på Stora Skedvi förskoleområde är att förskolan ska främja alla barns utveckling samt en livslång lust att lära. Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras.

Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Barnet ska också ha möjlighet att enskilt fördjupa sig i en fråga och söka svar och lösningar.

I ateljén uppmuntras barnen i sitt eget skapande istället för att leka med färdigbyggda leksaker eller se färdiga berättelser. Vårt mediesamhälle är redan genomsyrat av färdiga bildflöden, barnen behöver få forma sina egna bilder och för att göra verkligheten begriplig. I ateljén har barnen stora möjligheter att skapa med återvinningsmaterial och forska på olika sätt, med färger, ljud, plats, kartong och ljus.

Bondgårdsmiljö skapad av barnen. Skapande verkstad på Stora Skedvi förskola.

Dokumentation: Barnens process dokumenteras. Barnen och pedagoger dokumenterar tillsammans digitalt eller/ och manuellt.

Återkoppling: Ateljéristan återkopplar med barnen efter varje pass. Hur det gick, vad barnen har gjort. Barnen får också en möjlighet att känna sig glada och nöjda med sitt arbete.

Förskolan erbjuder nya överraskningar varje dag! Här möttes barnen av dinosauriespår en morgon på vägen till matsalen.

Utklippta vita dinosauriespår på det svarta golvet mot matsalen.  Närbild på ett av dinosauriespåren med en lapp med bild och namn på dinosaurien.  Närbild på ett av de mindre dinosauriespåren med en lapp med bild och namn på dinosaurien bredvid.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.