Om oss

Stora Skedvi förskole- och skolområde

Stora Skedvi är ett av kommunens tre förskole- och skolområden som ligger i en vacker miljö på landsbygden längs med Dalälvens strand.

De olika verksamheterna: förskola, fritidshem och skola arbetar nära varandra. Kollegialt lärande, engagemang och gemenskap är viktiga delar i alla våra personalgrupper.

I Stora Skedvi förskole- och skolområde har vi den ”röda tråden” i fokus. Vi arbetar utifrån barnen/elevernas individuella utveckling och lärande med 1–12-års perspektiv där vår målsättning är att lärande och utveckling löper som en ”röd tråd” från ettåringen till tonåringen.

Övergångarna mellan förskola och förskoleklass sker med goda rutiner för att inte bryta barnets/elevens lärandeprocess och för att övergångar ska bli trygga av alla särskilt för barn/elever och föräldrar.

Visionen för Stora Skedvi förskole- och skolområde är att erbjuda förskola, fritidshem och skola där barn/elever möter undervisning och verksamhet där:

  • Förskolan och skolan är ett nav i kommundelen
  • Vi lägger en god grund för ett livslångt lärande
  • Barnens/elevernas individuella utveckling och behov står i fokus för hög måluppfyllelse
  • Kunskapsutvecklingen har en röd tråd från ettåringen till tolvåringen.
  • Barn, elever och vuxna trivs och känner trygghet.
  • Förskola, fritidshem och skola har behörig och kompetent personal
  • Inkluderande lärmiljöer är grundpelare där olikheter ses som tillgångar och möjligheter.
  • Föräldrasamverkan sker i olika former där forum för samråd är en viktig delSom vårdnadshavare är ni välkomna att delta i vårt Forum för samråd som har möte två gånger per termin. Vid dessa tillfällen träffas representanter från skolans personal, vårdnadshavare och elevrådsrepresentanter för att utbyta erfarenheter och diskutera frågor rörande skolan. Mötena är viktiga för att belysa flera perspektiv som rör vår skola.Utvecklingssamtal hålls en gång i början av varje termin, dessutom träffar vi föräldrar vid bland annat föräldramöten som genomförs minst en gång per läsår och vid behov.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.