Tal-, språk- och hörselpedagog

Tal-, språk- och hörselpedagogen arbetar med att ge råd och stöd till barn och elever med olika typer av tal-, språk och hörselproblematik samt med handledning till pedagoger i förskola och skola.

Tal-, språk- och hörselpedagogen samarbetar med pedagoger i förskola och skola. Dessutom samverkar tal-, språk- och hörselpedagogen med vårdnadshavare, skolledning och landstingets logopeder och hörselvård.

Hos tal-, språk- och hörselpedagogen får barn och elever bland annat hjälp med:

  • försenad eller avvikande tal- eller språkutveckling
  • teckenstöd
  • hjälpa till med analys utifrån gjorda bedömningar av barnet eller eleven.

Tal, språk och hörselpedagogen arbetar med att göra pedagoger medvetna om barnets eller elevens behov i undervisningsmiljön och följer eleven från förskola och under hela grundskoletiden.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.