Skolläkare och skolsköterska

Varje elev i Säters kommuns skolor har tillgång till skolläkare och skolsköterska. Eleverna har också en digital skolhälsojournal som följer dem under skoltiden.

Skolläkaren och skolsköterskan ger råd och stöd för att eleven ska utvecklas, må bra och nå sina mål i skolan.

Skolläkaren och skolsköterskan har tystnadsplikt. De har också skyldighet att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att en elev far illa.

Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom att erbjuda hälsosamtal, hälsobesök, hälsoundervisning och vaccinationer.

Hälsosamtal

I hälsosamtalet får eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Med de äldre eleverna diskuterar skolsköterskan även frågor om alkohol, narkotika, doping, tobak, sex och samlevnadsfrågor.

Vaccinationer

Skolsköterskan ger eleven de vaccinationer som Folkhälsomyndigheten rekommenderar enligt nationella barnvaccinationsprogrammet. Mer information hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Förutom att arbeta förebyggande och erbjuda  rådgivning utför skolsköterskan enklare sjukvård och hänvisar vidare vid behov. Om ditt barn blir sjukt ska du i första hand kontakta din vårdcentral på Region Dalarnas webbplats 1177.

Har du frågor?

Har du frågor om de vaccinationer som ditt barn fått eller om annat som rör ditt barns hälsa i skolan? Hör av dig till skolsköterskan på ditt barns skola.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.