Skolkurator

Skolkuratorn ska bistå med social och psykosocial kompetens för att främja elevers lärande och utveckling. Detta gör kuratorn genom att:

  • genomföra professionella samtal med enskilda elever och deras familjer som kan handla om problemlösning, stöd, motivation och kris
  • delta i nätverk med exempelvis skolpersonal, psykiatrin, polis och socialtjänst kring elever
  • ge handledning och rådgivning till personalen
  • kartlägga den skolsociala situationen för elever
  • ha kunskap och informera om service som finns i samhället kring till exempel socialtjänsten, ekonomi, intyg och remisser.

En kurator har tystnadsplikt, men i vissa fall skyldighet att anmäla händelser till polis och sociala myndigheter.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.