Specialpedagog

Ibland räcker inte den vanliga pedagogiken till. Då hjälper specialpedagogen på förskolan och skolan barn eller elever, pedagoger och rektor för att hitta olika sätt att ta bort de hinder som gör att elever har svårt att klara sin utbildning.

Specialpedagogen

  • är en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för föräldrar samt kollegor och andra berörda yrkesutövare
  • genomför pedagogiska utredningar och analyserar barnets eller elevens svårigheter
  • deltar i arbetet med att upprätta och genomföra åtgärdsprogram i  samverkan mellan skola och hem för att stödja barn eller elever och utveckla verksamhetens undervisnings- och lärandemiljöer
  • genomför uppföljning och utvärdering samt deltar i ledningen av förskolans och skolans utveckling för att kunna möta behoven hos alla barn och ungdomar.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.