Skötsel av utemiljöer

Skötsel av utemiljöer är en utbildning för dig som vill ha ett omväxlande jobb där naturens växtkraft och kretslopp tillsammans med din kreativitet är en del av vardagen.  Att skapa och utveckla utemiljöer till gagn för den enskilde och samhället är en del av din yrkesstolthet.  Jobbet är fysiskt aktivt och ger möjlighet att jobba i omväxlande miljöer inte minst utomhus. 

Utbildningen är ett av Skolverkets nationella yrkespaket med kurser ur naturbruksprogrammet.  Det ger kunskap som du behöver för att verka inom trädgårdssektorn med skötsel av utemiljöer. 

I utbildningen får du kunskaper och färdigheter för att utveckla en kompetens för ditt kommande yrke.  Vi omvandlar teori till praktisk användning av det vi läser och diskuterar.  Att kunna planera, genomföra och utvärdera arbetsprocesser med viss företagsekonomisk förmåga är en stor del av utbildningen.   

Du får också kunskaper om arbetsmiljöfrågor för att kunna arbeta säkert och ergonomiskt.  Utbildningen utvecklar också din förmåga att bedöma arbetsresultat utifrån kvalitet, effektivitet och miljötänkande.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.