Djurskötare i mjölkproduktion

Djurskötare i mjölkproduktion är en utbildning för dig som vill jobba med och nära djur i en sektor som bokstavligen ger mat på bordet. Att jobba med djur och följa naturens kretslopp är ett jobb som både kräver mycket av dig men som ger minst lika mycket tillbaka. Djurens välbefinnande är en del av ditt ansvar och yrkesstolthet.  Genom att både förstå djurens naturliga beteende och lagstiftningen som ställs ges du goda kunskaper att verka för en god djurhållning. 

Utbildningen är ett av Skolverkets nationella yrkespaket med kurser ur naturbruksprogrammet.  Det ger kunskap som du behöver för att verka inom lantbrukssektorn med mjölkproduktion. 

I utbildningen får du kunskaper och färdigheter för att utveckla en kompetens för ditt kommande yrke.  Vi omvandlar teori till praktisk användning av det vi läser och diskuterar.  Att kunna planera, genomföra och utvärdera arbetsprocesser med viss företagsekonomisk förmåga är en stor del av utbildningen.   

Du får också kunskaper om arbetsmiljöfrågor för att kunna arbeta säkert och ergonomiskt.  Utbildningen utvecklar också din förmåga att bedöma arbetsresultat utifrån kvalitet, effektivitet och miljötänkande. 

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.