Sfi – Svenska för invandrare

Svenska för invandrare, sfi, är en utbildning för dig som är vuxen och inte har svenska som modersmål. Studieplanen är individuell och ska anpassas efter varje persons behov. I varje kurs får du betyg, från F till A.

På sfi i Säters kommun får du:

  • lära dig grunderna i det svenska språket
  • lära dig om Sverige, dina rättigheter och skyldigheter
  • hjälp att planera studier och yrkesval.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.