God man, förvaltare, förmyndare och överförmyndare

En god man, förmyndare eller förvaltare är ombud för en person som behöver hjälp med att bevaka sina ekonomiska, rättsliga eller personliga intressen.

God man

En god man hjälper en medmänniska i främst ekonomiska frågor, men även när det gäller rättigheter och levnadssituation. Ett godmanskap innehåller inget tvång utan är en helt frivillig hjälp som ges till personer med behov. För att bli god man krävs att den enskilde har ett behov av hjälp som beror på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande. Om den enskilde kan få den hjälp han eller hon behöver på något annat sätt behövs i många fall inte en god man. En sådan hjälp kan exempelvis vara hjälp från anhöriga, fullmakt, personligt ombud eller hjälp från personal på ett särskilt boende.

Det här gör en god man

Uppgiften som god man varierar mycket beroende på den situation som den hjälpbehövande personen är i. I många fall handlar det om att betala fakturor, se till att fickpengar finns tillgängliga och kontrollera att personen i fråga har det bra. Målet för gode mannen bör vara att försöka skapa så bra livskvalitet som möjligt för sin så kallade huvudman utifrån hans eller hennes ekonomiska och personliga situation. Det är viktigt att komma ihåg att gode mannen inte övertar den enskildes rättshandlingsförmåga. Det betyder att det finns ett krav på samtycke från den enskilde då gode mannen ska göra en rättshandling för sin huvudmans räkning.

Förvaltare

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som används när en person inte kan vårda sig själv eller sin egendom och ett godmanskap inte är tillräckligt. Den som får en förvaltare mister en del av sin egen rättshandlingsförmåga. Istället är det förvaltaren som ensam kan utföra rättshandlingar och hjälpa den behövande med det som bestämts i förordnandet (beslutet om förvaltarskap). I övrigt har en förvaltare samma uppgifter som en god man.

Förmyndare

En förmyndare är ställföreträdare för omyndig person, det vill säga för den som är under 18 år. I de flesta fall är det föräldrar eller vårdnadshavare som är förmyndare.

Ensamkommande barn

Barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare behöver en god man som företräder dem. Det är överförmyndarens uppgift att utse en god man för barnet. Gode mannen företräder endast det ensamkommande barnet. Han eller hon representerar inte och är inte anställd av någon myndighet. Gode mannens uppgift är att se till att barnet får det stöd som han eller hon behöver och har rätt till under sin första tid i Sverige. En god man ska exempelvis hjälpa till i kontakten med Migrationsverket, ansöka om aktuella bidrag (studiestöd, barnbidrag). Gode mannen ska också se till att barnet har ett fungerande boende och får hälso- och sjukvård när han eller hon behöver det.

Överförmyndarens ansvar

Kommunens överförmyndare har ansvar att genomföra tillsyn över de gode män och förvaltare som finns i kommunen. För att få bli god man eller förvaltare måste överförmyndaren och tingsrätten godkänna det.

I Säters kommun är följande valda till gemensam överförmyndarnämnd:

  • Bert Stabforsmo (S), ledamot
  • Caroline Willfox (M), ersättare

Kommunerna i Falun-Borlängeregionen samverkar i en gemensam organisation för överförmyndarverksamhet. I den gemensamma överförmyndarnämnden finns kommunerna Borlänge, Ludvika, Falun, Gagnef, Säter och Smedjebacken. Borlänge kommun är värdkommun och kontoret ligger i Borlänge.

Fler gode män och förvaltare behövs, vill du veta mer kontakta gärna överförmyndarverksamheten på telefon 0243-740 00.

PE
Pia Eskola

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.