Korttidsboendet Prästgärdet

Boendet består av tio lägenheter, allrum och matsal och är bemannat dygnet runt med omvårdnadspersonal.

Då kan du få korttidsboende

Du kan beviljas korttidsboende under en begränsad tid för vård och omsorg, hjälp med funktionsbevarande träning, rehabilitering eller återhämtning efter en tids sjukdom. Korttidsboende kan också beviljas för att ge dina närstående avlastning, antingen vid enstaka tillfällen eller mer regelbundet i form av växelboende.

I den utredning som ligger till grund för beslutet om ditt korttidsboende finns beskrivet vilka behov du har, målet med din vistelse samt uppgifter om hur länge du har beviljats korttidsboende.

Planering och kontaktperson

Du har rätt att påverka din dagliga hjälp. Tillsammans med dig, eller den som du vill ska företräda dig, skriver vi ner dina behov och önskemål i en plan.

I planen står det vad du behöver för hjälp, när och på vilket sätt hjälpen ska ges. Du får en kontaktperson på boendet som ansvarar för att följa upp att du får den hjälp du behöver.

Måltider

Du väljer själv om du vill äta på ditt rum eller i gemenskap med andra. Vi serverar frukost, lunch och middag, samt mellanmål förmiddag, eftermiddag och kväll.

Hälso- och sjukvård, personal

Säters kommun ansvarar för och erbjuder hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå. På korttidsboendet arbetar under sköterskor och vårdbiträden dygnet runt. Det finns också omvårdnadsansvarig sjuk sköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. Även kommunens demenssjuksköterska finns tillgänglig och handleder bland annat personal och blir inkopplad vid specifika ärenden.

Pengar, värdesaker

Varje rum har ett låsbart skåp där du kan förvara värdesaker. Personalen har inte ansvar över värdesaker eller kontanter. Då det har förekommit stölder vill vi därför att du undviker att ha kontanter i ditt rum. Förvara heller inte några bankkort som är knutna till något bankkonto
som går att tömma. Vi rekommenderar att du har ett bankkort där pengar förs över vid behov så att du kan betala direkt före eller efter ett köp.

Läkarvård och tandvård

För läkarinsatser ansvarar regionen. Du betalar själv kostnaden för läkarbesök och provtagning. Resor till och från sjuk vårdande behandling betalas av dig enligt avgift för sjukresor. I samband med läkarbesök ser vi gärna att du har med dig en närstående. Kostnadsfri allmän munhälsobedömning erbjuds av Regionens tandvårdsstöd. Behöver du besöka en tandläkare betalar du själv kostnaden för besöket. I samband med tandvårdsbesök ser vi gärna att du har med dig en närstående.

Planering inför att du ska åka hem

Innan du ska åka hem gör vi en vård planering tillsammans med dig. Vi ser gärna att dina närstående är med. Ibland utför vi hembesök i nära anslutning till vårdplaneringen för att se över din hemmiljö. Om du har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser är det kommunens
hemsjukvård som kommer att besöka dig i din bostad.

Kostnad

Du betalar en avgift per dygn. I kostnaden ingår vård- och omsorgsinsatser samt alla måltider.

MLS
Marie-Louise Snell

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.