Kartor över vägar med kollektivtrafik, riksvägar och matargator

I kartan är gator för kollektivtrafik markerade i rött. De gulmarkerade gatorna är riksväg och de gröna vägarna är matargator (återvändsgata med låghastighet som trafikmatar ett område).

Karta över vägnätet i centrala Säter

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.